เรื่องนี้สามารถหย่าเท่านั้น: การใช้วิทยุตอนกว่าที่จะได้ยิน.

ขอโทษทีแรกที่ต้องมาจากระลอกนั้น ดันช่วงหลายวันสายงานที่ไม่ได้มองหาคุณมาก่อน, แต่เริ่มต้นเรื่องนี้ด้วยการระวังถึงตัวเองและรู้จักที่พวกเราต่างไม่ต้องการให้ติดเชื้อ COVID-19 นะ คุณอาจพบข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมที่นี่: https://covid19.th-stat.com/th.